Edukacja zawodowa

2021 Szkolenie doskonalące „Psychologiczna diagnoza kliniczna zróżnicowanych form patologii osobowości” – Centrum Szkoleń Akademia Psyche w Krakowie podgląd


2019 Szkolenie doskonalące „Zasady stosowania i interpretacji MMPI -2” – Centrum Szkoleń Akademia Psyche w Krakowie  podgląd


2015 – 2019 Czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej akredytowany przez Polskie Towarzystwa Psychiatryczne i Psychologiczne – Krakowski Ośrodek Szkoleń Systemowych  podgląd


2018 – 2019 I Edycja Klasy Mistrzowskiej Trenerów Dialogu Motywującego – Polski Instytut Dialogu Motywującego  podgląd


2017 Szkolenie specjalistyczne z zakresu stosowania Skali MITI 4.2.1 (Motivational Interviewing Treatment Integrity) – Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej podgląd


2013 – 2016 Studium Dialogu Motywującego (terapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) – Akademia Motywacji i Zmian   podgląd


2014 – 2015 Specjalistyczne szkolenie dotyczące umiejętności terapeutycznych – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie  podgląd


2014 Kurs Dramy Stosowanej – Stowarzyszenie Stop-Klatka  podgląd


2014 Uzyskanie dyplomu psychologa i obrona pracy magisterskiej pt. „Etyczne aspekty relacji terapeutycznej. Porównanie wybranych perspektyw psychoterapeutycznych oraz zawartości kodeksów etycznych w kontekście świadomego wyboru klienta.” Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego podgląd


Rozwój zawodowy


od 2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego – prowadzenie szkoleń z Dialogu Motywującego dla instytucji i profesjonalistów.


2016-2018 Polski Czerwony Krzyż – praca w programie wsparcia psychologicznego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).


2016-2017 Hospicjum dziecięce „Alma Spei” w Krakowie – wsparcie psychologiczne rodzin z dzieckiem nieuleczalnie/terminalnie chorym.


2016 Otwarcie prywatnego gabinetu psychoterapii

od 2015 Szkolenia z metody Dialogu Motywującego dla instytucji i profesjonalistów.