Kierując się dobrymi praktykami pracy psychoterapeuty ujętymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa PTP oraz Kodeksie Etycznym Terapeuty Motywującego PTTM stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności.

Indywidualna praktyka terapeutyczna wymaga szczególnej dbałości o standard pracy z pacjentami.

W obszarze psychoterapii takiemu celowi służy superwizja, czyli omówienie kierunku pracy z danym pacjentem z uprawnionym (certyfikowanym) psychoterapeutą –  superwizorem.

Listy superwizorów psychoterapii są dostępne na stronach Towarzystw Psychologicznych i Psychiatrycznych oraz poszczególnych szkół psychoterapii.

Osobiście korzystam ze stałej superwizji indywidualnej kilka razy w miesiącu w orientacji psychodynamicznej oraz z superwizji koleżeńskich w zakresie pracy Dialogiem Motywującym.