Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, które doświadczają

  • depresji i/lub lęku/ myśli i zachowań natrętnych
  • stanów niepokoju, smutku i przygnębienia
  • trudności motywacyjnych
  • brak poczucia sensu w życiu
  • trudności w nawiązywaniu/podtrzymywaniu bliskich relacji
  • trudność w utrzymaniu/podjęciu pracy
  • trudności rozwojowych na różnych etapach życia
  • trudności w funkcjonowaniu po stracie osoby bliskiej i przedłużającej się żałoby
  • problemów zdrowotnych (choroby autoimmunologiczne, choroby przewlekłe) które ograniczają codzienne funkcjonowanie i wywołują istotne następstwa psychologiczne
  • rodzicielstwa w szczególnie trudny sposób – ich dzieci chorują somatycznie lub psychicznie, mają niepełnosprawności, lub są w stanie terminalnym